Sexterapi

Ved du hvad sexterapi er? Bliver du utilpas ved at tænke på sexterapi, ja så er du ikke ene om det. Mange har forestillinger om , hvad sexterapi er og hvad der foregår bag de lukkede terapidøre.

læs mere

Seksuelle senfølger

Seksuelle senfølger

Seksuelle senfølger kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte uden tvivl og i langt de fleste tilfælde, belastes parforhold også væsentlig. Indlægget her vil primært handle om de seksuelle senfølger, seksuelle krænkelser og overgreb kan medføre og handler udelukkende om eftervirkningerne i forhold til en parrelation.

Læs videre “Seksuelle senfølger”

Affektfokuseret parterapi

Affektfokuseret parterapi

Er affektfokuseret parterapi nøglen til jeres forhold? Det kan hjælpe jer, til at kommunikere bedre og takle misforståelser i forholdet. Læs med her.

Affektfokuseret parterapi er en givende og nænsom metode, der arbejder med parforholdets forskelligheder ud fra betragtningen om parforholdets forskellige faser, strukturer og relationstemaer. Affektfokuseret parterapi har sit udspring gennem den psykodynamiske teori og vil have følelser som et central omdrejningspunkt for terapien. Vi udforsker og validere de følelser som opstår, overfor hinanden som par, og overfor de relationer som har en indflydelse på parforholdet.

Den seksuelle relation

I affektfokuseret parterapi kan jeres seksuelle relation også blive en del af terapien, der hvor det vurderes relevant. Seksuelle problemer kan ofte være et symptom på, at noget i forholdet ikke fungere længere som før. Det kan være svært at være intim med en, hvor afsky, vrede og sorg får dig til at gå i baglås. Gennem sex-og parterapi vil I som par få muligheden for at arbejde med hinanden. Jeres relation kan bedres og I bliver bevidste om hinandens reaktionsmønster i forskellige trigger-situationer.

Vi ser på, hvordan den seksuelle relation eventuelt kan påvirkes, af de konflikter der fylder i jeres forhold. Vi udforsker gennem fokuseret og følelsesmæssig terapi, hvordan en trigger, bliver problemadfærd i jeres relation, men også hvordan problemadfærd kan være med-årsag til seksuelle problemer. Ofte er vi slet ikke bevidste om, den adfærd vi viser og gør, og har derfor ingen reel mulighed for at forstå den konsekvens det medfører.

Nærhed og selvstændighed

I parterapi berører vi også kraftfelter som nærhed og selvstændighed. Vi udforsker, hvordan disse kraftfelter har indflydelse på parforholdet. Som parterapeut vil jeg ikke være løsningsorienteret for jer som par. Det handler om, at hjælpe jer med at arbejde følelsesmæssigt med problemerne, og have fokus på vi-relationen som I præsenterer. Vi arbejder således med jeres fælles definerede problem. Vi ser på, hvordan nærhed og selvstændighed ser ud for jer. Når vi gør sådan, vil I som par opnå en større forståelse for hinanden. At arbejde med selvstændighed og nærhed set ud fra en vi-relation gør, at I bliver bevidste om, hvordan I håndtere hverdagskonflikterne.

I affektfokuseret parterapi ser vi på 3-trins aspektet i relationen udefra et psykologisk (emotioner), et kropslig (seksuelle nærhed) og et hverdagsaspekt. Sammen vil I lære at have fokus på jeres fælles arbejds alliance. Det gør, at I får det bedste ud af parterapien og i fremtiden. Det kan være, at for jer handler parterapi om at blive mere bevidst om hinanden eller få hjælp til at går fra hinanden.

Skulle du have lyst til at høre mere om parterapi og har I lyst til at give hinanden den største gave, så ring for en uforpligtende samtale.

Hvad er psykoterapi?

Hvad er psykoterapi?

Antallet af mennesker, som søger psykoterapi for personlige problemer, er steget kraftigt de senere år. Det er blevet mindre tabu, at få professionelt hjælp til at få løst et psykisk problem. Mange søger psykoterapi for dette. Psykoterapi betyder egentlig psykologisk behandling, uden medicin. Det er en professionel samtale mellem en klient og terapeut, og er til forskel fra almindelig samtale, en samtale der bygger på videnskabelig teori om psykens normale og sygelige funktion. Psykoterapi er en interpersonel proces der har til hensigt, at skabe ændringer af følelser, bevidsthed, holdninger og adfærd. Følelser og adfærd som skaber problemer, for den person som søger terapi.

Der kan være mange årsager til at få psykoterapi. Ofte handler det om, at få hjælp til personlig udvikling eller selvrealisering eller få hjælp til eksistentielle spørgsmål i livet. Det handler om, at få bearbejdet de problemer som den enkelte står med.

At gå i terapi

At gå i terapi er ofte forbundet med ambivalens. På den ene side er der ønske om personlig vækst og udvikling og komme til bunds i problemernes omfang, og på den anden side er der ønsket om at undgå smerte, sorg og ubehag, som kan opstå i processen. For nogle , er det ubehageligt at skulle sidde med en fremmed og fortælle om sine problemer. Det kan være forbundet med dårlig erfaringer fra tidligere. At gå i terapi, om det er parterapi eller individuel terapi, vil altid være et valg om frihed og personlig udvikling. At turde gøre noget for sig selv.

Frihed fra de bekymrende tanker eller ubehagelige følelser som gør, at du netop står i den situation som du gør og den udvikling af dig selv som person. Gennem hårdt arbejde personligt, vil følelsesmæssigt og personlig udvikling kunne opnås med en god potion motivation. . Man kan ikke lave parterapi, hvor den ene ikke er motiveret for udvikling og blive klogere på forholdet. Det giver næsten sig selv, og det samme gælder ved individuel terapi. Der skal være en eller anden form for vilje og motivation, før terapien giver bedst mening. Og det skal være din egen vilje og ikke din nabo, din veninde eller din partners vilje.

Er terapi svært?

Terapi begynder med motivation og er ofte efterfulgt af ledsagende angst om mødet med følelser og forventninger til terapien og terapeuten. Dette er en helt naturlig proces. Det kan være, at man dagen forinden har uro i maven, eller sover dårligt om natten.

Terapi handler for de fleste terapeuter om, at være støttende, på en indfølende og anerkende måde med fokus på udvikling af indsigt hos klienten. Det er ikke svært at gå i terapi, men det kan være følelsesmæssigt udfordrende. Mange kan føle sig trætte efter en terapitime, fordi de bevidst og ubevidst har været på arbejde. Det skal dog ikke holde dig tilbage for at søge psykoterapi. Har man har problemer med sit parforhold, vil parterapi være hensigtsmæssigt. Har man nogen meget tunge personlige problemer, vil individuel terapi være at foretrække.

Virker psykoterapi? Generelt afhænger effekten af psykoterapi af den lidelse og de problemer, der fokuseres på, af den givne mængde psykoterapi. Ind imellem kan få timer være nok til at opnå indsigt og bedring. Andre gange kræver det flere terapitimer. I dag er der god dokumentation for, at psykoterapi er effektivt i forhold til medicinsk behandling ved en række tilstande som fx angst, lettere depression og stress.

Hvilken terapeut skal man vælge?

Hvad skal man kigge efter, hvis man vil have kontakt med en psykoterapeut? Udover uddannelsesmæssig baggrund, er det terapeuten imødekommenhed, varme, empati, engagement, fleksibilitet, professionalisme, moral og troværdihed. Det skal være en terapeut, man føler sig tryg ved og en man har lyst til at åbne sig op for.

For nogen kan der være behov for, at tale med terapeuten inden man booker en tid. Andre gange, kan første møde være der man bedømmer om den terapi metode og psykoterapeut er den rigtige. Ofte anbefales det, at man taler rammer og forventninger til terapien, så der ikke opstår misforståelser.

Hos Parliv er du altid velkommen, til at ringe først og tale med mig. Du er også velkommen til, at skrive en mail og høre om jeg kan hjælpe dig, med dit problem.

Seksuel begær

Seksuel begær

Seksuel begær er lidenskaben fra lidenskaben. Selvom det nemt kan antændes i et nyt forhold eller et forbudt møde, kan det lige så hurtigt slukkes. Angst, uvenskab, afsky, dårlige erindringer eller skræmmende flashbacks kan stoppe det. Selv noget så målrettet som en dør der åbnes eller barnegråd, kan modvirke det seksuelle begær. Alligevel kan seksuel begær føles kraftfuldt intens, livlig, energifyldt og livsbekræftende, når man er vild med et billed eller en duft eller en fantasi eller en person. Det kan bringe varme og liv i alle lemmer.

Interessen for og bekymring for fraværende eller mindre seksuel begær og lyst har måske aldrig været større. Historisk set har seksuel begær sjældent været set fra en neutral eller uinteresseret holdning. Seksuelle problemer har været (og til tider forsat) centreret om rejsnings- og orgasmeproblemer. Lyst, begær og funktion er i den seneste tid blevet et fokus på bekymringer om seksuel sundhed. Den seksuelle lyst blevet af største vigtighed.

Lysten

Et aktivt og tilfredsstillende seksualliv betragtes i vid udstrækning ikke kun som ønskelig, men som et tegn på følelsesmæssigt og fysisk sundhed. Seksuel begær rummer både fysiske og psykiske aspekter, og selvom fysisk sundhed er kan være en udfordring, betyder det ikke at, der ikke er seksuel begær. Eller lyst. Lyst og begær er eksistentielle livsvilkår.

Efterspørgselen på lyst, livslyst og sexlyst er mere end nogensinde. På en eller anden måde, er det blevet sværere at mærke lysten, eller acceptere den mindre lyst. Der kan være mange årsager til jagten på lysten. Stress, parforholdsproblemer, sygdom, økonomiske problemer, høje forventninger eller fejlagtig forestillinger kan alle have en medårsag til mindre lyst. Måske er der sket noget i en seksuel relation, som er svært at komme sig over.

Samtidig med jagten på hvad seksuel lyst er, er tilgængeligheden af medicinsk behandling, ophidsende cremer og geler, vibratorer og massagdeolier en faktor at forholde sig til. Hjælpemidlerne giver hyppige påmindelser om, at sex kan og bør være en del af livet.

For den seksuelle uinteresserede person, kan ovenstående, få dem til at føle sig mangelfuld, utilfreds eller dysfunktionel i dette univers. Presset for at overholde, hvad der måske er normer kan føre til, at en voksende gruppe af kvinder og mænd tror på, at de ikke længere oplever seksuel lyst. At der er noget galt med dem og deres seksuelle forhold, snarere end med deres forventninger eller psykiske tilstand.

Lyst og begær

Seksuel lyst og begær, kan være en sund, men svær situation at guide sig af . Lidenskaben og glæde i livet kan føles uoverkommelig. Det kan skyldes, at vi lever i en tid, hvor alting går hurtigt og bedømmes ud fra et “swipe”, at vi glemmer, hvad der opleves lystbetonet og glædesfyldt.

Er det så simpelt at opnå seksuel lyst og begær? Ikke umiddelbart ville man måske antage. Ingenting er nemt, men man kan vælge bevidst at arbejde og lade sig guide. Kvinder såvel som mænd, må stå ved sin lyst. Er lysten videofilm, ligge nøgen ect ect eller danse så handler det om, at turde stå ved det.

Intimitet og seksuel lyst og begær opleves helt naturligt forskelligt hver gang. Mange har forventninger om, at at intimitet og seksuel lyst er det samme, det er bare ikke altid tilfældet. Acceptere det. Lad dig inspirere gang for gang. Vores kroppe er ikke altid den samme hver dag. Ligesom kroppen er vores psyke ikke den samme.

Skal sex planlægges?

Det må du helt selv bestemme. For nogen par fungere dette bedst, for andre ikke. Det kan være nødvendigt i en periode, og det kan være en måde at slappe af på. Men det kan være godt, at tænke på at seksuel lyst er individuel. Tænk over hvad forspil betyder for dig. Hvilken funktion har forspil for dig og for jer som par?

Står du eller I med lystproblemer kan par-og sexterapi kan være med til, at afhjælpe denne problematik. Gennem sexterapi kan I få lagt ord og følelser på, hvordan jeres forhold måske lider.