Mere om parterapi

Mange par søger parterapi pga. af et ønske om bedre kommunikation samt mere kontakt og intimitet mellem hinanden. Mange har, når de møder op i parterapi, en forventning om, at få hjælp til at afgøre, hvem det er, der har ret i tilbagevendende konflikter.

At opsøge og komme i parterapi handler ikke om, hvem der ret eller uret i konflikter, men at finde en måde hvorpå I begge føler jer hørt og set af hinanden. At blive opmærksom på jeres adfærd eller det mønster mellem jer som skaber problemer, kan være den hjælp som skal til. I parterapien vil vi sammen øge jeres opmærksomhed på, hvad det er for forskelligheder i kæmper med og hvad der skaber jeres konflikter.

Parforhold kan betragtes som et selvstændig hele, hvor to personer fungere som en enhed. En enhed med to selvstændige individer. Som mennesker går parforhold gennem cyklusser og vækst og sammenbrud blandet med perioder af tryghed og stabilitet. Ind imellem kan man som par dog være i forskellige cyklusser. Hårdknuden om forskellige mål strammes til og parforholdet står i et dilemma. Ingen ønsker at se deres dilemma i øjnene og skulle stå i en situation og vælge det ene frem for det andet.

Fordi det seksuelle aspekt i et parforhold kan afsløre problemer som opstår udenfor soveværelset, kan man som terapeut ikke altid skelne mellem behovet for parterapi eller behovet for sexterapi. Ofte ses det at par som har et seksuelt problem er bedst tjent med parterapi, da de ofte har behov for terapi pga. non-seksuelle problemer.

Sex er en skrøbelig størrelse. Det er nemlig ikke realistisk, at lidenskaben og begæret er højt, når træthed, stress, unger, madpakker, regninger, mails og indkøbslister blander sig med hinanden. Seksuelle problemer i parforholdet behøver ikke nødvendigvis have noget at gøre med det seksuelle i sig selv, men med modsætningen mellem den sex, man har og det idealbillede, som konstrueres i medier og i andre sammenhænge. Seksualitet ses ud fra et relationelt, psykologisk og fysisk aspekt. Jeg tilbyder også sexologisk rådgivning. Seksuelle vanskeligheder skal ikke ses isoleret, da parforholdsproblemer og seksuelle vanskeligheder ofte hænger sammen

Parterapi

For mange par kan det være svært at få parforholdet til at fungere midt i en travl hverdag med fuldtidsarbejde, planlægning, karriere og andre forpligtelser, som kan tage tiden for jeres relationsopbygning som par. Affektfokuseret parterapi tager udgangspunkt i psykolog og professor emeritus Poul Ekmans forskning i følelser. Gennem affektfokuseret parterapi vil der blive mulighed for at skabe forandring i jeres forhold, der på sigt kan hjælpe jer individuelt og i en relation.

Parterapi kan også være et ønske og vilje om forandring i jeres forhold. Det kan være et ønske eller behov for, at forebygge problemer eller tage hånd om de udfordringer der opstår med ændrede omstændigheder, depression, angst, børn, stress, økonomiske problemer, arbejdsløshed, sygdom, uoverensstemmelse om prioriteringer i livet, men også forudsigelige og uundgåelige ting som aldring, pension, sygdom og fysiske forandringer, som kan påvirke parforholdet.

Parterapi kan handle om:

  • Konflikter og skænderier
  • Skabe klarhed over, hvordan I får det bedre i jeres relationen.
  • Seksuelle udfordringer eller manglende lyst hos den ene part
  • Jalousi og andre seksuelle problemer
  • Manglende anerkendelse og bekymringer
  • Manglende lyst til intimitet og berøring
  • Angst og depression
  • Stress, sorg og traume
  • Familiemæssige årsager