Mere om parterapi

Mange par søger parterapi pga. af et ønske om bedre kommunikation samt mere kontakt og intimitet mellem hinanden. Mange har, når de møder op i parterapi, en forventning om, at få hjælp til at afgøre, hvem det er, der har ret i tilbagevendende konflikter.

At opsøge og komme i parterapi handler ikke om, hvem der ret eller uret i konflikter, men at finde en måde hvorpå I begge føler jer hørt og set af hinanden. Parterapi handler om det emotionelle mellem jer som par. At blive opmærksom på jeres adfærd eller det mønster mellem jer som skaber problemer, kan være den hjælp som skal til. I parterapien vil vi sammen øge jeres opmærksomhed på, hvad det er for forskelligheder i kæmper med og hvad der skaber jeres konflikter.

Parforhold kan betragtes som et selvstændig hele, hvor to personer fungere som en enhed. En enhed med to selvstændige individer. Som mennesker går parforholdet igennem cyklusser og vækst og sammenbrud blandet med perioder af tryghed og stabilitet. Ind imellem kan man som par dog være i forskellige cyklusser. Hårdknuden om forskellige mål og ønsker strammes til og parforholdet står i et dilemma. Ingen ønsker at se deres dilemma i øjnene og skulle stå i en situation og vælge det ene frem for det andet. Det er her parterapi, kan være en hjælp.

Fordi det seksuelle aspekt i et parforhold også kan være et konfliktområde i relationen, og kan afsløre problemer som opstår udenfor soveværelset, kan man som terapeut ikke altid skelne mellem behovet for parterapi eller behovet for sexterapi. Ofte ses det at par som har et seksuelt problem er bedst tjent med parterapi, da de ofte har behov for terapi pga. non-seksuelle problemer.

Intimitet i parforholdet kan være en skrøbelig størrelse. Det er nemlig ikke realistisk, at lidenskaben og begæret er højt, når træthed, stress, små børn, store børn, madpakker, regninger, mails og indkøbslister blander sig med hinanden. Seksuelle problemer i parforholdet behøver ikke nødvendigvis have noget at gøre med det seksuelle i sig selv, men med modsætningen mellem den sex, man har og det idealbillede, som konstrueres i medier og i andre sammenhænge.

Seksualitet ses ud fra et relationelt, psykologisk og fysisk aspekt. Seksuelle vanskeligheder skal ikke ses isoleret, da parforholdsproblemer og seksuelle vanskeligheder ofte hænger sammen. Jeg tilbyder også sexologisk rådgivning til de par, som har et isoleret sexologisk problem.

Parterapi

For mange par kan det være svært at få parforholdet til at fungere midt i en travl hverdag med fuldtidsarbejde, planlægning, karriere og andre forpligtelser, som kan tage tiden for jeres relationsopbygning som par. Affektfokuseret parterapi tager blandt andet udgangspunkt i psykolog og professor emeritus Poul Ekmans forskning i følelser. Gennem affektfokuseret parterapi vil der blive mulighed for at skabe forandring i jeres forhold, der på sigt kan hjælpe jer individuelt og i en relation.

Parterapi kan også være et ønske og vilje om forandring i jeres forhold. Det kan være et ønske eller behov for, at forebygge konflikter eller tage hånd om de udfordringer der opstår med ændrede omstændigheder i jeres samliv. Fx. depression, angst, børn, stress, økonomiske problemer, arbejdsløshed, sygdom, uoverensstemmelse om prioriteringer i livet, men også forudsigelige og uundgåelige ting som aldring, pension, sygdom og fysiske forandringer, som kan påvirke parforholdet.

Parterapi kan handle om:

  • Konflikter og skænderier
  • Skabe klarhed over, hvordan I får det bedre i jeres relationen.
  • Seksuelle udfordringer eller manglende lyst hos den ene part
  • Jalousi og andre seksuelle problemer
  • Manglende anerkendelse og bekymringer
  • Manglende lyst til intimitet og berøring
  • Angst og depression
  • Stress, sorg og traume
  • Familiemæssige årsager

Hvordan foregår parterapi?

Parterapi foregår i klinikken i Hillerød. Det vigtigste er, at det er noget I begge ønsker. I parterapien vil begge få taletid, hvor I hver især fremlægger, hvordan du oplever problemets omfang.

Uanset om I kommer i parterapi som en forebyggende indsats i jeres forhold eller fordi I står i en krise, vil parterapi altid være en god. Forløbet er altid forskelligt fra par til par, og nogen kan opleve at et forløb indledes med fælles samtale, hvorefter det kan være en fordel med to individuelle samtaler. I forløbet undersøges jeres hver især styrker og bekymringer. Hvis udfordringerne i parforholdet bunder i udfordringer i andre relationer i jeres liv, kan individuel terapi være den rette løsning.

Du kan læse mere om individuel terapi her.

Overvejer I skilsmisse eller har I allerede besluttet jer for skilsmisse, kan parterapi hjælpe jer med at skabe en tryg base for jeres fælles beslutning. Som parterapeut er det ikke min opgave, at fortælle jer om I skal skilles, men min opgave at hjælpe jer i det emotionelle omkring overvejelser eller skilsmisse.

Du kan læse mere om, hvad sker der i terapi her.

Du kan læse mere om parterapi, sexologisk rådgivning, søvnvejledning eller om den metode jeg anvender her. Du kan også læse mere om, hvad det koster, og hvem jeg er.