Affektfokuseret parterapi

Affektfokuseret parterapi

Er affektfokuseret parterapi nøglen til jeres forhold? Det kan hjælpe jer, til at kommunikere bedre og takle misforståelser i forholdet. Læs med her.

Affektfokuseret parterapi er en givende og nænsom metode, der arbejder med parforholdets forskelligheder ud fra betragtningen om parforholdets forskellige faser, strukturer og relationstemaer. Affektfokuseret parterapi har sit udspring gennem den psykodynamiske teori og vil have følelser som et central omdrejningspunkt for terapien. Vi udforsker og validere de følelser som opstår, overfor hinanden som par, og overfor de relationer som har en indflydelse på parforholdet.

Den seksuelle relation

I affektfokuseret parterapi kan jeres seksuelle relation også blive en del af terapien, der hvor det vurderes relevant. Seksuelle problemer kan ofte være et symptom på, at noget i forholdet ikke fungere længere som før. Det kan være svært at være intim med en, hvor afsky, vrede og sorg får dig til at gå i baglås. Gennem sex-og parterapi vil I som par få muligheden for at arbejde med hinanden. Jeres relation kan bedres og I bliver bevidste om hinandens reaktionsmønster i forskellige trigger-situationer.

Vi ser på, hvordan den seksuelle relation eventuelt kan påvirkes, af de konflikter der fylder i jeres forhold. Vi udforsker gennem fokuseret og følelsesmæssig terapi, hvordan en trigger, bliver problemadfærd i jeres relation, men også hvordan problemadfærd kan være med-årsag til seksuelle problemer. Ofte er vi slet ikke bevidste om, den adfærd vi viser og gør, og har derfor ingen reel mulighed for at forstå den konsekvens det medfører.

Nærhed og selvstændighed

I parterapi berører vi også kraftfelter som nærhed og selvstændighed. Vi udforsker, hvordan disse kraftfelter har indflydelse på parforholdet. Som parterapeut vil jeg ikke være løsningsorienteret for jer som par. Det handler om, at hjælpe jer med at arbejde følelsesmæssigt med problemerne, og have fokus på vi-relationen som I præsenterer. Vi arbejder således med jeres fælles definerede problem. Vi ser på, hvordan nærhed og selvstændighed ser ud for jer. Når vi gør sådan, vil I som par opnå en større forståelse for hinanden. At arbejde med selvstændighed og nærhed set ud fra en vi-relation gør, at I bliver bevidste om, hvordan I håndtere hverdagskonflikterne.

I affektfokuseret parterapi ser vi på 3-trins aspektet i relationen udefra et psykologisk (emotioner), et kropslig (seksuelle nærhed) og et hverdagsaspekt. Sammen vil I lære at have fokus på jeres fælles arbejds alliance. Det gør, at I får det bedste ud af parterapien og i fremtiden. Det kan være, at for jer handler parterapi om at blive mere bevidst om hinanden eller få hjælp til at går fra hinanden.

Skulle du have lyst til at høre mere om parterapi og har I lyst til at give hinanden den største gave, så ring for en uforpligtende samtale.

Hvad er psykoterapi?

Hvad er psykoterapi?

Antallet af mennesker, som søger psykoterapi for personlige problemer, er steget kraftigt de senere år. Det er blevet mindre tabu, at få professionelt hjælp til at få løst et psykisk problem. Mange søger psykoterapi for dette. Psykoterapi betyder egentlig psykologisk behandling, uden medicin. Det er en professionel samtale mellem en klient og terapeut, og er til forskel fra almindelig samtale, en samtale der bygger på videnskabelig teori om psykens normale og sygelige funktion. Psykoterapi er en interpersonel proces der har til hensigt, at skabe ændringer af følelser, bevidsthed, holdninger og adfærd. Følelser og adfærd som skaber problemer, for den person som søger terapi.

Der kan være mange årsager til at få psykoterapi. Ofte handler det om, at få hjælp til personlig udvikling eller selvrealisering eller få hjælp til eksistentielle spørgsmål i livet. Det handler om, at få bearbejdet de problemer som den enkelte står med.

At gå i terapi

At gå i terapi er ofte forbundet med ambivalens. På den ene side er der ønske om personlig vækst og udvikling og komme til bunds i problemernes omfang, og på den anden side er der ønsket om at undgå smerte, sorg og ubehag, som kan opstå i processen. For nogle , er det ubehageligt at skulle sidde med en fremmed og fortælle om sine problemer. Det kan være forbundet med dårlig erfaringer fra tidligere. At gå i terapi, om det er parterapi eller individuel terapi, vil altid være et valg om frihed og personlig udvikling. At turde gøre noget for sig selv.

Frihed fra de bekymrende tanker eller ubehagelige følelser som gør, at du netop står i den situation som du gør og den udvikling af dig selv som person. Gennem hårdt arbejde personligt, vil følelsesmæssigt og personlig udvikling kunne opnås med en god potion motivation. . Man kan ikke lave parterapi, hvor den ene ikke er motiveret for udvikling og blive klogere på forholdet. Det giver næsten sig selv, og det samme gælder ved individuel terapi. Der skal være en eller anden form for vilje og motivation, før terapien giver bedst mening. Og det skal være din egen vilje og ikke din nabo, din veninde eller din partners vilje.

Er terapi svært?

Terapi begynder med motivation og er ofte efterfulgt af ledsagende angst om mødet med følelser og forventninger til terapien og terapeuten. Dette er en helt naturlig proces. Det kan være, at man dagen forinden har uro i maven, eller sover dårligt om natten.

Terapi handler for de fleste terapeuter om, at være støttende, på en indfølende og anerkende måde med fokus på udvikling af indsigt hos klienten. Det er ikke svært at gå i terapi, men det kan være følelsesmæssigt udfordrende. Mange kan føle sig trætte efter en terapitime, fordi de bevidst og ubevidst har været på arbejde. Det skal dog ikke holde dig tilbage for at søge psykoterapi. Har man har problemer med sit parforhold, vil parterapi være hensigtsmæssigt. Har man nogen meget tunge personlige problemer, vil individuel terapi være at foretrække.

Virker psykoterapi? Generelt afhænger effekten af psykoterapi af den lidelse og de problemer, der fokuseres på, af den givne mængde psykoterapi. Ind imellem kan få timer være nok til at opnå indsigt og bedring. Andre gange kræver det flere terapitimer. I dag er der god dokumentation for, at psykoterapi er effektivt i forhold til medicinsk behandling ved en række tilstande som fx angst, lettere depression og stress.

Hvilken terapeut skal man vælge?

Hvad skal man kigge efter, hvis man vil have kontakt med en psykoterapeut? Udover uddannelsesmæssig baggrund, er det terapeuten imødekommenhed, varme, empati, engagement, fleksibilitet, professionalisme, moral og troværdihed. Det skal være en terapeut, man føler sig tryg ved og en man har lyst til at åbne sig op for.

For nogen kan der være behov for, at tale med terapeuten inden man booker en tid. Andre gange, kan første møde være der man bedømmer om den terapi metode og psykoterapeut er den rigtige. Ofte anbefales det, at man taler rammer og forventninger til terapien, så der ikke opstår misforståelser.

Hos Parliv er du altid velkommen, til at ringe først og tale med mig. Du er også velkommen til, at skrive en mail og høre om jeg kan hjælpe dig, med dit problem.