Psykoterapi

Generelt afhænger udbyttet af psykoterapi af den lidelse, der fokuseres på. Omkring 70% af de klienter, der indgår i et psykoterapeutisk forløb, har udbytte af psykoterapeutisk behandling, og 50% oplever en betydelig forbedring (Roth/Fonagy, 2004).

Psykoterapi er en effektiv behandling, især når det gælder lettere depression og angsttilfælde, men psykoterapi kan også bruges til andre lidelser. Der findes mange forskellige former for psykoterapi og hvilken behandling der er bedst, er imidlertidig ikke så let at måle. Det er for uklart, hvad man skal måle på, da psykoterapi involverer mange komplekse forhold.

Udbyttet af psykoterapi afhænger således af mange faktorer, specifikt som den givne terapiform og uspecifik som klientens, tillid til terapeuten, terapeutens kompetence og personlig kvalifikationer samt samspillet mellem klient og terapeut.

Fordi der er så store forskelle mellem de forskellige former for psykoterapi, når det gælder strategier, metoder og teknik, er valg af psykoterapeut en ting, noget andet er oplevelsen af, om oplevelsen af, om terapien virker.

Virker psykoterapi?

Siden 1990érne er man begyndt at dokumentere empirisk valideret psykoterapi. Det vil sige, at dokumentere behandlingsmæssig effekt, af den psykoterapimetode der anvendes på forskellige lidelser (E.Haugaard). Listen over validerede terapiforme opdateres jævnligt, jo flere undersøgelser der bliver udført. Ønsker du mere indblik i dette, så læs med her.

Psykoterapi er en samtaleterapi, der ved hjælp af samtaler fokuserer på at identificere mønstre som gentager sig og gør det svært for den enkelte. Psykoterapi handler ikke om at forandring er målet, men om at blive opmærksom på uhensigtsmæssige handlemønstre. Målet er ikke en specifik og komplet forandring, men at hjælpe klienten til at øge sin opmærksomhed og tydeliggøre hvad det, er der sker.

Det skal dog pointeres at effektfuld psykoterapi fordre, at der opbygges en stabil og dybtgående relation mellem klient og terapeut baseret på gensidig tillid, indfriede forventninger, klare rammesætning, aftalt pris og tidsforbrug.

Psykoterapi virker. Det viser forskning, især behandling med struktur og fokuseret metode virker (Peter Fonagy). Husk dog på at psykoterapi ikke et sted man går hen og får rådgivning, men et sted hvor man kan få hjælp til sin indre lidelse Psykoterapi har til formål at behandle og lindre, helbrede og forebygge alle former for psykisk smerte.

Læs mere her om forskning vedr. psykoterapi.

Valg af terapeut

Det er altid en god ide, at undersøge på forhånd terapeut og terapeutisk retning og hvad man ønsker hjælp med. Når man skal finde en psykoterapeut bør man finde en som kan tilbyde den slags terapi, som er effektiv over for den lidelse, man ønsker hjælp med. Det er også en god ide, at se om den metode som terapeuten anvender, er passende for dig.

Valg af terapeut kan være svært. Som udgangspunkt kan man bede terapeuten om en kort telefonsamtale, så man kan få indtryk af terapeut og terapeutstil. Man kan altid spørge efter en “prøve-terapi”. For dig som klient er det vigtigt for at terapien bliver hjælpsom, at du føler dig tryg, har en tillidsvækkende og empatisk terapeut.

Relationen mellem terapeut og klient er altså nødvendigt, uanset terapimetode, for at få et udbytterigt terapiforløb. Du kan på psykoterapeutforeningens hjemmeside, finde terapeuter som er godkendt at psykoterapeutforeningen.