Mere om individuel terapi

Oplever du vanskeligheder og udfordringer i dit liv, kan individuel terapi være med til at hjælpe dig og øge din livskvalitet og livsglæde. Parliv tilbyder individuel terapi, som kan været et langvarigt forløb, hvor vi arbejder med din personlig vækst og udvikling, eller det kan være et kortere forløb, hvor konkrete afgrænset problemstillinger, som du ønsker hjælp til. Ved psykoterapeutisk samtale kan du opnå større evne til at skelne mellem dine følelser, som vigtige signaler om, hvad dit behov er, og adfærd, som gør at du mange gange opnår det modsatte af det, du ønsker. Gennem viljen for forandring og udvikling, arbejder vi sammen i et fokuseret forløb, så du får en bredere forståelse for dine udfordringer og derigennem opnår færdigheder til at løse disse.

Hos Parliv anvendes ISTDP en fokuseret metode, kaldet Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. ISTDP henvender sig til dig, som ønsker hjælp til optimal tilgang til konfliktfyldte følelser, gennem et systematisk fokus på oplevelsen af de følelser som opstår i terapien. Ved fokuseret psykoterapeutisk samtale vil vi aktivt gå ind i terapien og arbejde med de ting, som ligger til grund for dine udfordringer. ISTDP er en nænsom empirisk metode og er blandt andet godkendt gennem National Klinisk Retningslinje for Non-farmakologisk behandling af unipolar depression. Se nedestående link.

Nogen af de områder vi kan arbejde med i individuel terapi kunne fx være;

  • Tristhed
  • Depression
  • Angst
  • Selvværdproblemer
  • Udfordringer med relationer – partner, søskende, forældre eller kollegaer.
  • Ensomhed og isolation
  • Stress og overbelastningsreaktioner
  • Sorg og traumer
  • Livskriser
  • Eksistentielle dilemmaer

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/A535E69EE4994F7BA1170A70156C401D.ashx