Mere om individuel terapi

Har du vanskeligheder og udfordringer i dit liv, kan individuel terapi øge din livskvalitet og livsglæde. Individuel terapi er for dig, der oplever personlige udfordringer og ønsker forandring mod bedre trivsel, eller for dig, som gennemgår en svær periode på grund af alvorlig sygdom, skilsmisse eller sorg over én, du har mistet.

Målet er at give dig mulighed for og frihed til at handle mere bevidst og til at finde strategier og ressourcer til at skabe dit liv som du gerne vil have det. I terapien arbejder vi i fællesskab med de ting, som giver dig vanskeligheder i livet, så du kan få en større forståelse for dine reaktionsmønster og blive i stand til at løse dine udfordringer.

Parliv kan tilbyde terapeutisk samtale indenfor blandt andet;

  • Angst
  • Depression
  • Stress
  • Skilsmisse
  • Sygdom
  • Traume

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/A535E69EE4994F7BA1170A70156C401D.ashx