Mere om individuel terapi

Individuel psykoterapi er for dig som ønsker personlig udvikling, at få afklaret eksistentielle spørgsmål, at finde ud af din angst, stress eller depression og meget mere…. Du er fokus med dine følelser, symptomer og oplevelser i et sikkert og personligt rum.

Fokus er, at du lærer at tolerere og bearbejde dine problemer selv, så du kan være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer. Du vil opnå viden om dig selv og øge din opmærksomhed på din egen styrke og ressourcer. Terapien kan klarlægge, hvad der er galt, dine systemer og hvordan du får det bedre med dig selv og med andre.

Gennem terapiforløb, vil indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre, give dig indsigt i mekanismer og den dynamik, der skaber dine problemer.

Terapiforløb

Når du starter et individuelt terapiforløb, vælger du at dele noget personligt og åbne dig op for et andet menneske. Den relation bliver et tæt og intenst samarbejde, hvor vi omhyggeligt undersøger dine reaktioner og måder at håndtere udfordringer på. Åbning af uløste følelsesmæssige konflikter, giver dig indre ressourcer til at overvinde udfordringerne i dit liv.

Terapisamtalen begynder med en grundig afdækning af årsagerne til dine problemer og symptomer. Jeg anbefaler at den indledende samtale er af 1½ times varighed (ved booking af tid, fortæl om du ønsker 1½ time). Det giver dig mulighed for at uddybe dit problem, se på eksempler hvornår dit problem opstår, få en følelsesmæssig indsigt i dig, så du ved hvad du kan fokusere på, for at få det bedre.

Individuel terapi kan være et kort eller et længerevarende forløb. Et længerevarende forløb vil ofte starte med hyppige sessioner og nedsætte frekvensen, efterhånden som behandlingen skrider frem. Jo oftere et terapiforløb er, jo mere intens er den terapeutiske proces, MEN ikke alle behøver en langt forløb og der er ikke krav om det.

Et individuel terapiforløb kan f.eks. omhandle depression, angst, stress, relationsproblemer, sexologiske udfordringer, sorg over at have mistet eller alvorlig sydom, tankemylder, vrede eller indestængt vrede. Du bestemmer!

Du kan læse mere om, hvad sker der i terapi her.

Du kan læse mere om parterapi, sexologisk rådgivning, søvnvejledning eller om den metode jeg anvender her. Du kan også læse mere om, hvad det koster, og hvem jeg er.