Om Louise

Louise2.
ISTDP-Psykoterapeut Louise Kofoed Stender

ISTDP-Psykoterapeut MPF med speciale i individuel terapi, par-og sexterapi, sexologisk rådgiver, sygeplejerske og søvnvejleder.

Velkommen til Parliv! Jeg hedder Louise og er fra 1973. Jeg er gift og mor til to. Jeg er født og opvokset i Nordsjælland, hvor jeg bor med min familie og så er jeg stifter af Parliv, Klinik for psykoterapi og sexologi. Jeg har haft min klinik i hjertet af Hillerød siden 2018. I august 2023, flyttede jeg min klinik og blev en del af Psykologhuset i Helsingørsgade 7, i Hillerød.

Som psykoterapeut har jeg fokus på dig og dine personlige egenskaber. Jeg hjælper dig med at få opmærksomhed på de adfærdsmønstre, som er blevet problemskabende for dig. Jeg arbejder ud fra en empatisk, accepterende og emotionel tilgang sammen med dig.

Jeg er ansat i privat praksis og underviser på konsulentbasis. Derudover har jeg været rådgiver hos CSM, Center for Seksuelt Misbrugte samt været i præventionsrådgivningen hos Sex og Samfund og sexologisk rådgiver i Lungeforeningen.

Jeg modtager supervision af autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og holder mig løbende opdateret gennem workshops og kurser.

Supervision 2023-2024 Psykolog Allan E. Larsen

PEER-Supervision 2023-2026 Psykolog Brian Ravn Kok

Supervision 2018-2020 Psykolog Inger Bugge

PEER-Supervision 2018-2021 Psykolog Inger Bugge

Supervision 2020 Psykolog Mikkel

Uddannelse

Coreuddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, ISTDP, 2023

3 årig coreuddannelse ved psykolog Brian Kok Ravn. Interventionsfærdigheder til fragile karakterstruktur, identificering samt adressering af repressive såvel som regressive forsvarsmekanismer. Fokus på specifikke ætiologisk baggrund for fremtrædende diagnostiske kategorier og psykopatologi.

Stress-coach, KALMIA Center mod Stress ved Bo Netterstrøm, 2023

Systematisk tilgang til stress-behandling ved KALMIA metoden. Fokus og viden på stress, fysiologiske responser på stressbelastning, evidensbaseret behandling, samt viden om data der understøtter et forløb og hvordan det anvendes i praksis.

Eksamineret psykoterapeut MPF, 2017

4 årig godkendt psykoterapeutuddannelse fra Parterapeutisk Institut med speciale i affektfokuseret par-og sexterapi i 2021. Uddannelsen bygger på en hermeneutisk tilgang med to forskellige videnskabelige retninger, psykoterapi og sexologi. Uddannelsen er bygget op omkring forskellige teorier og har sit udspring fra ISTDP, Intensiv korttidsdynamisk psykoterapi, samt den oplevelsesorienteret teori, psykodynamisk teori og kognitiv teori.

Grunduddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, ISTDP pre-core, 2020

I 2020 tog jeg en pre-core uddannelse i ISTDP fra cand.psyk. Jeanne Isaksen. Kurset omhandler psykodynamisk model i ISTDP med træning i intrapsykisk fokus, vurdering og regulering i angstmanifestationer, forsvarsmekanismer samt vurdering af klients aktuelle jeg-styrker.

Søvnvejleder, 2021

Uddannet søvnvejleder fra MetaCare, Michael Rasmussen hos Center for stress og trivsel i 2020. Jeg har erfaring med søvnproblemer gennem mange år som sygeplejerske i almen praksis.

Specialist i sexologisk rådgivning, 2014-2017

Jeg er uddannet sexolog i 2016 gennem Dansk forening for klinisk sexologi og blev i 2018 specialist i sexologisk rådgivning med autorisation, gennem NACS, Nordic association for Clinical Sexology.

Intensiv sygeplejerske 2012

Sygeplejerske, 1998-2001

Min oprindelige uddannet sygeplejerske fra Frederiksborg Amts Sygehus 2001. I 2002 blev jeg bachelor i sygepleje fra Herlev sygeplejeskole. En sundhedsfaglig uddannelse, som jeg indimellem gør brug af i terapi og rådgivning.

Kurser og efteruddannelse

 • 2023 3 årig ISTDP coreuddannelse, Psykolog Brian Kok Ravn
 • 2023 ISTDP fordybelsesseminar, Psykolog Brian Kok Ravn med gæsteforelæsere.
 • 2023 Masterclass i stressbehandling. Kalmia Center for stress. Ved Bo Netterstrøm, læge, ph.d, dr.med.
 • 2023 ADHD & ADD blandt voksne. Ved specialpsykolog, PhD Kim Berg Johannessen.
 • 2023 Skam som en kropslig klang. Ved Dansk Psykologisk Foreningsselskab for Misbrugspsykologi. Ulla Rung Weeke
 • 2022 ISTDP Forsvarsarbejde og mobilisering. Ved psykolog Henrik Holm Hansen og psykolog Emil Rask.
 • 2022 Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag del 2. Ved Inge Holm, Master i organisationspsykologi og psykoterapeut (mpf).
 • 2022 Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag del 1. Ved Inge Holm, Master i organisationspsykologi og psykoterapeut (mpf).
 • 2022 Parterapi på Gestaltterapeutisk grundlag. Ved Hanne Hostrup, psykolog og gestaltterapeut.
 • 2022 ISTDP Academy 6 kursusdage a 3 timer pr.gang.. Div. foredragsholdere indenfor ISTDP.
 • 2021 ISTDP Academy 6 kursusdage a 3 timer pr.gang.. Div. foredragsholdere indenfor ISTDP.
 • 2021 “On multi causation in ISTDP and beyong”. 3 kursusdage a 8 timer pr. dag. Ved psykolog Dr.Patricia Coughlin, USA.
 • 2021 7´th Danish ISTDP Immersion. “Detecting and working with the front in ISTDP”. 3 kursusdage a 8 timer pr. dag, ved professor og psykiater Dr.Allan Abbass, Canada.
 • 2020 Behandling af angst, stress og depression i almen praksis. 2 kursusdage a 8 timer pr.gang. Ved Arbejdsmedicinsk klinik, Århus.
 • 2018 Intensiv korttidsdynamisk psykoterapi med par og familier. 2 kursusdage a 8 timer pr. dag ved psykolog Dr. Leone Baruh, Italien.

Video

Da der i terapien er fokus på hele mennesket vil du opleve, at sessioner indimellem vil blive videofilmet, dog ikke uden din tilladelse. Materialet vil blive anvendt til egen klinisk praksis og til supervision. Spørg gerne ind til dette, hvis du er i tvivl.

Kontakt

E-mail: klinikparliv@gmail.com
Telefon: 24252581

Parliv
Psykologhuset
Helsingørsgade 7, 2. sal.
3400 Hillerød

Medlem af