Profil

Louise2.
Psykoterapeut Louise Kofoed Stender

Psykoterapeut MPF med speciale i par-og sexterapi, sexologisk rådgiver, sygeplejerske og søvnvejleder.

Velkommen til Parliv! Jeg hedder Louise og er fra 1973. Jeg er gift og mor til to teenagere. Jeg er født og opvokset i Nordsjælland, hvor jeg bor med min familie og så er jeg stifter af Parliv, Klinik for psykoterapi og sexologisk rådgivning. Jeg har haft min klinik i hjertet af Hillerød siden 2018 i gode og rare lokaler i Sundhedscentret i Hillerød.

Som terapeut har jeg fokus på dig og dine personlige egenskaber. Jeg hjælper dig med at få opmærksomhed på de adfærdsmønstre, som er blevet problemskabende for dig. Jeg arbejder ud fra en empatisk, accepterende og emotionel tilgang sammen med dig.

Jeg er ansat i lægepraksis og underviser på konsulentbasis. Derudover har jeg været rådgiver hos CSM, Center for Seksuelt Misbrugte samt været i præventionsrådgivningen hos Sex og Samfund og sexologisk rådgiver i Lungeforeningen.

Jeg modtager supervision af autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og holder mig løbende opdateret gennem workshops og kurser.

Uddannelse

Sygeplejerske

Min oprindelige uddannet sygeplejerske fra Frederiksborg Amts Sygehus 2001. I 2002 blev jeg bachelor i sygepleje fra Herlev sygeplejeskole. En sundhedsfaglig uddannelse, som jeg indimellem gør brug af i terapi og rådgivning.

Specialist i sexologisk rådgivning

Jeg er uddannet sexolog i 2016 gennem Dansk forening for klinisk sexologi og blev i 2018 specialist i sexologisk rådgivning med autorisation, gennem NACS, Nordic association for Clinical Sexology.

Søvnvejleder

Uddannet søvnvejleder fra MetaCare, Michael Rasmussen hos Center for stress og trivsel i 2020. Jeg har erfaring med søvnproblemer gennem mange år som sygeplejerske i almen praksis.

Grunduddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, ISTDP pre-core

I 2020 tog jeg en pre-core uddannelse i ISTDP fra cand.psyk. Jeanne Isaksen. Kurset omhandler psykodynamisk model i ISTDP med træning i intrapsykisk fokus, vurdering og regulering i angstmanifestationer, forsvarsmekanismer samt vurdering af klients aktuelle jeg-styrker.

Eksamineret psykoterapeut MPF

Jeg blev færdiguddannet psykoterapeut fra Parterapeutisk Institut med speciale i affektfokuseret par-og sexterapi i 2021. Uddannelsen bygger på en hermeneutisk tilgang med to forskellige videnskabelige retninger, psykoterapi og sexologi. Uddannelsen er bygget op omkring forskellige teorier og har sit udspring fra ISTDP, Intensiv korttidsdynamisk psykoterapi, samt den oplevelsesorienteret teori, psykodynamisk teori og kognitiv teori.

Kurser og efteruddannelse

 • 2023 ISTDP core. Ved psykolog Brian Kok
 • 2022 ISTDP Forsvarsarbejde og mobilisering. Ved psykolog Henrik Holm Hansen og psykolog Emil Rask
 • 2022 Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag del 2. Ved Inge Holm, Master i organisationspsykologi og psykoterapeut (mpf).
 • 2022 Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag del 1. Ved Inge Holm, Master i organisationspsykologi og psykoterapeut (mpf).
 • 2022 Parterapi på Gestaltterapeutisk grundlag. Ved Hanne Hostrup, psykolog og gestaltterapeut.
 • 2022 ISTDP Academy 6 kursusdage a 3 timer pr.gang.. Div. foredragsholdere indenfor ISTDP.
 • 2021 ISTDP Academy 6 kursusdage a 3 timer pr.gang.. Div. foredragsholdere indenfor ISTDP.
 • 2021 “On multi causation in ISTDP and beyong”. 3 kursusdage a 8 timer pr. dag. Ved psykolog Dr.Patricia Coughlin, USA.
 • 2021 7´th Danish ISTDP Immersion. “Detecting and working with the front in ISTDP”. 3 kursusdage a 8 timer pr. dag, ved professor og psykiater Dr.Allan Abbass, Canada.
 • 2020 Behandling af angst, stress og depression i almen praksis. 2 kursusdage a 8 timer pr.gang. Ved Arbejdsmedicinsk klinik, Århus.
 • 2018 Intensiv korttidsdynamisk psykoterapi med par og familier. 2 kursusdage a 8 timer pr. dag ved psykolog Dr. Leone Baruh, Italien.

Supervisior

Aut.psykolog og godkendt specialist i supervision og psykoterapi, Allan E.Larsen

Aut.psykolog, psykoterapeut (mpf) og klinisk specialist i sexologi, Inger Bugge

Video

Da der i terapien er fokus på hele mennesket vil du opleve, at sessioner indimellem vil blive videofilmet, dog ikke uden din tilladelse. Materialet vil blive anvendt til egen klinisk praksis og til supervision. Spørg gerne ind til dette, hvis du er i tvivl.

Kontakt

E-mail: klinikparliv@gmail.com
Telefon: 60 72 75 48

Parliv
Sundhedscenteret
Frederiksgade 7, 1. sal
3400 Hillerød

Medlem af