Metode

Er du interesseret i at vide, hvilken psykoterapeutisk metode jeg anvender i samtalerne, kan du læse mere om det her. Vigtigst er dog i vores møde, at du føler dig tryg og har tillid til, at jeg kan hjælpe dig med de udfordringer du står med i livet. Uanset psykoterapeutisk metode, er fokus på dig og det der er svært for dig eller jer.

Den bagvedliggende metodiske grundlag for mit arbejde er primær affektfokuseret psykoterapi baseret på ISTDP, som er en engelsk forkortelse for Intensiv short-term dynamic psychotherapy.

ISTDP, Intensiv korttidsdynamisk psykoterapi, er samtaleterapi, som er udviklet på et empirisk grundlag og videnskabeligt dokumenteret, designet til at skabe positive forandringer i en klients liv. Det sker ved igen og igen at skabe fornyet fokus på dit indre, ubevidste følelser.

Effektstudier viser, at der evidens for at ISTDP som metode, er effektiv i forhold til at behandle en meget bred vifte af psykologiske og psykosomatiske problemer på en langtidsholdbar og omkostningseffektiv måde. Metoden er nænsom og empirisk og er blandt andet godkendt gennem National Klinisk Retningslinje for Non-farmakologisk behandling af unipolar depression. Ifølge Sundhedsstyrelsen er ISTDP lige så effektiv i behandling af depression som kognitiv terapi og medicinsk behandling.

Affektfokuseret terapi som er udsprunget af ISTDP er særlig velegnet til parterapi. Gennem et affektfokuseret samtaleterapi, vil fokus også her være på de følelser der opstår i terapien. Allerede fra den første terapisamtale, vil vi sammen arbejde intensivt og fokuseret på at klarlægge de udfordringer I oplever, samt styrke jeres fælles engagement og investering i den terapeutiske proces.

Teoretisk har ISTDP/affektfokuseret terapi sine rødder i Sigmund Freuds psykoanalyse og John Bowlbys tilknytningsteori. At terapiformen er dynamisk betyder, at der arbejdes med klientens ubevidste følelser og måden følelser relateret til tilknytning kommer i spil i overføringen.

Selve ISTDP metoden blev udviklet af Habib Davanloo, MD, mellem 1970’erne og begyndelsen af ​​2000’erne og er en oplevelsesmæssig, følelsesfokuseret og psykoanalytisk orienteret psykoterapi baseret på Sigmunds Freuds anden teori om angst. Metoden er kendt for sin hurtige udfordring for klientens forsvar, intenst følelsesmæssige øjeblikke, og brugen af ​​specifikke teknikker til at forfølge væsentlige behandlingsmål.

Er metoden egnet ved individuel terapi?

At have psykiske problemer er en følge af, at man ubevidst undgår sine følelser og impulser, som er knyttet til smertefulde oplevelser i fortiden. Undgåelse af disse følelser skaber en uhensigtsmæssige, ofte selvdestruktiv mønster i den enkeltes liv. I den psykoterapeutiske samtale arbejder vi sammen om at afdække dine selvdestruktive mønstre og forstå mønstrenes sammenhæng med din fortid. Endvidere arbejder vi tæt sammen for at hjælpe dig med at opgive de symptomer som fastholder dig, og i stedet hjælpe dig med at opleve de underliggende konfliktfyldte følelser. Formålet med samtaleterapi er, at du skal blive fri for symptomer som fastholder dig og mærke  dine følelser og kunne handle ud fra dem, som et indre kompas.

Hvis man skjuler sine følelser for sig selv og for andre, ubevidst, så risikere man at komme i konflikt med sig selv og sine følelser. Man kan blive usikker på sig selv og på andre, hvilket kan føre til forvirring, rastløshed, angst, depression og selvkritik. Disse oplevelser af selvet, kan give store konsekvenser på længere sigt.

Gennem arbejdet med din selvudvikling, ved brug af affektfokuseret metode,  vil det give dig fornyet indsigt, klarhed, energi, nærvær og mening. Der vil være fokus på dine følelser, oplevet angst og dine forsvar.

Denne side er under udvikling….