Hvad er en psykoterapeut MPF?

Der kan være forskellige årsager til at gå i psykoterapi. Mange vælger at få behandling for en lidelse, som volder dem problemer. Andre vælger psykoterapi til at få hjælp til personlig udvikling eller selvrealisering eller ønsket om, at få afklaret eksistentielle spørgsmål. Uanset hvad målet for psykoterapi er, er relationen mellem terapeut og klient en væsentlig faktor.

At tale med en psykoterapeut er en tillidssag. For dig som klient kan det være vigtig, at rammerne for terapien ikke er uklart. Få afklaret, hvad der er du vil med din terapi, og hvilke forventninger du har til din terapeut og dig selv. Det kan være vigtig med en prøveterapi, hvor du kan få et indtryk af din terapeut og den metode der anvendes.

Psykoterapi bygger på videnskabelig teori om psykens normale og sygelige funktion. Det er en behandling af psykiske og psykosomatiske lidelser, hvor samtalen, men også den mellemmenneskelige relation og samspillet mellem klient og terapeut, er de vigtigste redskaber.

At vælge en psykoterapeut kan være svært, da der findes mange forskellige psykoterapeutiske retninger. Titlen “psykoterapeut” en ubeskyttet titel, hvilket betyder at alle kan kalde sig psykoterapeut. En terapeut med titlen Psykoterapeut MPF er et kvalitetsstempel af psykoterapeutens uddannelsesmæssige baggrund og erfaring.

Psykoterapeut MPF er en selvstændig profession. Det betyder, at terapeuten har en bachelor eller kandidatuddannelse efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring som f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, læge, psykolog eller fysioterapeut efterfulgt af en fireårig psykoterapeutuddannelse på et REFLEKTOR evalueret uddannelsessted. Du kan læse mere her, om de uddannelser, som er godkendt af Dansk psykoterapeutforening.

For at udfylde professionen, skal man som psykoterapeut opfylde flere kernekompetencer, som du blandt andet kan læse om her.

Virker psykoterapi?

Antallet af danskere, der søger psykoterapi på baggrund af psykisk mistrivsel, er gennem de sidste 20.år vokset støt. Det har blandt andet medført, at der i den samme periode er sket en fordobling af selvstændige psykoterapeuter og psykologer. Dette afspejler blot, at det ikke længere er tabuiseret at få professionel hjælp for angst, depression, stress, selvskade, spiseforstyrrelser og impulskontrolforstyrrelser blandt andre.

I 2021 blev det fra politisk side besluttet, at unge mellem 18-24 år skal tilbydes gratis psykologhjælp for angst og depression. Det har medført en øgede forespørgelse hos mange offentlige sygesikringspsykologer og dermed lange udsigter til gratis terapi. Selvom psykologer er en stor faggruppe blandt psykoterapeuter, er der også et stigende antal medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening (mpf), der tilbyder psykoterapi. Der er således en stigning i antallet af personer, der tilbyder psykoterapi.

“Therapy is about getting to know oneself and creathing insigtst into one and try to create change” H.J.Hendel 2021

Psykoterapiforskning udvikler sig hastigt og denne udvikling og anvendelse af evidensbaserede terapiformer har medvirket til at bevise psykoterapiens berettigelse i forhold til alternativer, som fx psykofarmaka. Den har på den anden side også bidraget til at øge den indbyrdes konkurrence mellem forskellige terapiformer. Der findes på nuværende over 500 terapiformer og alle terapiformer bidrager til nytænkning og fremskridt.

At psykoterapi er virksom over for både lettere og sværere psykiske lidelser, er der i dag ingen tvivl om. Flere klienter og patienter behandles i dag med psykoterapi, da indikationsområdet for psykoterapeutisk behandling har bredt sig. (Bo Møhl 2021).

Psykoterapi virker og med krav om evidensbaseret praksis trækker man både på ideografisk og nomotetisk forskning. Det vil sige ganske kort, at generaliseringer om det enkelte menneske ikke vurderes brugbart, men at der altid sidder en ny klient med en ny med et nyt individuelt problem.

Læs mere om individuel terapi her og parterapi her.