Hvad er en psykoterapeut MPF?

Der kan være forskellige årsager til at gå i psykoterapi. Mange vælger at få behandling for en lidelse, som volder dem problemer. Andre vælger psykoterapi til at få hjælp til personlig udvikling eller selvrealisering eller ønsket om, at få afklaret eksistentielle spørgsmål. Uanset hvad målet for psykoterapi er, er relationen mellem terapeut og klient en væsentlig faktor.

At tale med en psykoterapeut er en tillidssag. For dig som klient kan det være vigtig, at rammerne for terapien ikke er uklart. Få afklaret, hvad der er du vil med din terapi, og hvilke forventninger du har til din terapeut og dig selv. Det kan være vigtig med en prøveterapi, hvor du kan få et indtryk af din terapeut og den metode der anvendes.

Psykoterapi bygger på videnskabelig teori om psykens normale og sygelige funktion. Det er en behandling af psykiske og psykosomatiske lidelser, hvor samtalen, men også den mellemmenneskelige relation og samspillet mellem klient og terapeut, er de vigtigste redskaber.

At vælge en psykoterapeut kan være svært, da der findes mange forskellige psykoterapeutiske retninger. Titlen “psykoterapeut” en ubeskyttet titel, hvilket betyder at alle kan kalde sig psykoterapeut. En terapeut med titlen Psykoterapeut MPF er et kvalitetsstempel af psykoterapeutens uddannelsesmæssige baggrund og erfaring.

Psykoterapeut MPF er en selvstændig profession. Det betyder, at terapeuten har en bachelor eller kandidatuddannelse efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring som f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, læge, psykolog eller fysioterapeut efterfulgt af en fireårig psykoterapeutuddannelse på et REFLEKTOR evalueret uddannelsessted. Du kan læse mere her, om de uddannelser, som er godkendt af Dansk psykoterapeutforening.

For at udfylde professionen, skal man som psykoterapeut opfylde flere kernekompetencer, som du blandt andet kan læse om her.

Virker psykoterapi?