Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år

Er du ung mellem 18 og 24 år kan du få gratis psykologbehandling mod let til moderat angst og depression. Som ung skal du lægehenvises til dette. Er du ung og lægehenvist til gratis psykologbehandling, men oplever lang ventetid hos en autoriserede psykolog, kan jeg som psykoterapeut hjælpe.

Nogen unge mennesker kan indimellem opleve negative tankemønstre. Disse negative tanker kan blive særlig fremtrædende op til store begivenheder eller i hverdagen. Det kan præge tilværelsen og livskvaliteten. Oplever man at være en som stiller meget høje krav til sig selv, kan situationer, hvor der stilles krav, være særligt udfordrende. Nogen kan opleve symptomer på angst, som hjertebanken, åndenød, svimmelhed, uro i kroppen, kvalme, tørhed i munden, svedige hænder og trykken for brystet. Nogen kan opleve disse symptomer flere gange om dagen. Det kan være svært at møde op på sit studie eller i større forsamlinger. Angst kommer af, at man oplever en indre trussel, en følelse.

Psykoterapi kan hjælpe mod forskellige former for psykiske problemer som fx. angst, depression, fobier, stress, kriser, spiseforstyrrelser, traumatiske oplevelser, mindreværd, mobning, generthed, tvangstanker og ekstentielle problemer generelt. Som psykoterapeut hjælper jeg også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt, uanset alder.

Som psykoterapeut stilles der ikke noget krav om journalisering i det psykoterapeutiske arbejde, hverken fra myndighederne eller Dansk psykoterapeutforening.  Dog er autoriserede sundhedspersoner altid underlagt autorisationslovens og sundhedslovens krav om f. eks. journalføring i deres patientbehandling. Da jeg er autoriserede sygeplejerske fører jeg journal. Læs mere her om reglerne.

Er du ung og ønsker du at starte op i et forløb, så kontakt mig til en uforpligtende samtale. Da der ikke endnu kan lægehenvises til en psykoterapeut, vil der være et mindre klientbetaling med fremvisning af studiekort. Se her