Seksuelle senfølger

Seksuelle senfølger kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte uden tvivl og i langt de fleste tilfælde, belastes parforhold også væsentlig. Indlægget her vil primært handle om de seksuelle senfølger, seksuelle krænkelser og overgreb kan medføre og handler udelukkende om eftervirkningerne i forhold til en parrelation.

Seksuelle overgreb er et bredt begreb af befamling og blufærdighedskrænkelse til fuldbyrdet voldtægt og voldtægtsforsøg. I forhold til voldtægt vil der skelnes, til den forudgående relation mellem den krænkede og krænkeren. Dette kaldes Bekendtskabvoldtægt, altså når krænker og krænkede kender hinanden i forvejen. Kontaktvoldtægt er en kortvarig kontakt mellem krænker og krænkede og overfaldsvoldtægt betegnes når krænker og krænede aldrig har mødt hinanden før.

Ved krænkelser skelnes mellem uden kropslig kontakt, og overgreb som kropslig kontakt og indtrængen. Ved indtrængen forstås vaginalt, analt og oralt samleje, samlejelignende handlinger, indtrængen af fingre, genstande og ved vold.

Seksuelle krænkelser forstås som seksuel chikane og seksualiserende sprogbrug uden fysisk kontakt eller digitale grænseoverskridelser, samt ikke at glemme trusler, tvang eller vold i seksuelle handlinger. Krænkelser som indebærer tab af værdighed, autonomi, følelse af skyld og skam og svækket tillid til andre.

Eftervirkninger

Eftervirkningerne af seksuelle overgreb, også kaldet seksuelle senfølger, fører ofte til senfølger i det seksuelle funktionsniveau og kan have somatiske, psykiske og sociale problemer. Problemer som fx. vedvarende hovedpine/migræne, underlivs- og menstruationssmerter, nedsat eller manglende sexlyst, samlejesmerter, nedsat fugtighed af skeden, rejsningsbesvær. Angst for intimitet, sex og berøring, depression, mistillid til andre, følelsen af af være anderledes, isolation og spectatoring (at opleve sig selv som tilskuer). Desuden ses koncentrationsbesvær og svært ved at fastholde nære relationer. For den enkelte kan krænkelser og overgreb opleves som kraftig og invaliderende seksuelle senfølger og andre føler sig ikke særlig præget af senfølgerne.

Der skelnes mellem tre faktorer der gør sig gældende; overgrebets karakter (fysisk handling og har der været trusler og vold), tilknytning til den, der har begået overgrebet (jo tættere beslægtet, jo større kan svigtet opleves) og hvor lang tid det har varet (få gange eller over flere episoder).

En person som har været udsat for og haft oplevelsen af seksuelt krænkelse eller overgreb, har oftere flere forskellige og diffuse seksuelle vanskeligheder efterfølgende end personer som ikke har været udsat for seksuel overgreb. Dog skal det nævnes, at der vil også være nogen som ikke oplever seksuelle vanskeligheder.

Det der kan være afgørende for, om der opleves seksuelle vanskeligheder efterfølgende er selvfølgelig, hvordan forløbet efterfølgende er håndteret, både af den krænkede og nære relationer. Stabile og og gode relationer og en tålmodig og kærlig partner kan forebygge seksuelle vanskeligheder.

Parforholdsproblemer

Seksuelle senfølger, kan belaste et parforhold, pga. angst, depression, erindringer, flashbacks eller ubehag ved nærhed og seksuel kontakt med sin nærmeste relation. Der kan komme en ubalance parret imellem af misforståelser og omsorg. Den som har været udsat for krænkelser eller overgreb, nu eller tidligere, kan have et større behov for støtte som omsorg og være mindre følelsesmæssig og erotisk i relationen.

Der kan være et ønske om nærhed fra den krænkedes side, men en nervøsitet fra partnere der holder sig tilbage, for ikke at overskride grænser og fremkalde flashbacks.

Overgrebet eller krænkelserne kan være opstået langt før parret mødte hinanden, men kan pludselig dukke op som en erindring i forbindelse med en bestemt berøring, lyd eller lugt eller i forbindelse med et andet traume.

Eftervirkninger af ubearbejdet seksuelle senfølger, kan blive en konsekvens af en opbygget relationsdistance parret imellem. Nærhed og intimitet for hinanden undgås. En undgåelsesadfærd, hvor nærhed og kærtegn, kommunikation og sex helt udelukkes, og i værste tilfælde sex bliver en “skal ting”, for at undgå yderligere konflikter.

Parrets tidligere dynamik ændres og vagtsomhed, mistro, irritabilitet og højere konfliktniveau opstår. De relationelle problemer og seksuelle vanskeligheder kan få en risiko for at blive langvarige og alvorlige, hvis der ikke søges om hjælp ved evt. parterapi.

I affektfokuseret par og sexterapi hjælpes parret til igen, at opnå en kærlig, tillidsfuld tilgang til hinanden. Seksuelle vanskeligheder og parrelationelle problemer kan have rod i en overgrebserfaring, fra nye og tidligere erfaringer. Gennem fokuseret terapi både individuelt og i par, vil der tages hånd om traumet. Sexologisk rådgivning kan blive en støttende effekt parret imellem og for den enkelte.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *