Hvad er en autoriseret sexolog?

Sexologtitel

Sexolog er endnu ikke en beskyttet titel. Det betyder, at alle kan kalde sig sexolog, selvom man ingen uddannelse eller kompetence har til at rådgive personer som oplever udfordringer knyttet til seksualitet eller køn.

Tager man en anerkendt professionel uddannelse som sexolog, kan man efter endt uddannelse søge om at blive autoriseret sexolog. Det er NACS, Nordic Association of Clinical Sexology , der varetager autorisationen.

Autorisation som specialist i sexologisk rådgivning, betyder at et autorisationsudvalg har anerkendt og godkendt din uddannelse og erfaring som sexolog.

Autorisationsordningen har til hensigt at sikre, at der er tale om en kvalificerede og evidensbaseret sexologisk rådgivning. At man er kvalificeret til at rådgive om seksualitet og køn. Det betyder, at man som autoriseret sexolog har > 300 timers undervisning, 75 timers supervision af godkendt supervisor, 400 timers gruppe/projektarbejde, 4000 siders litteraturlæsning samt dokumenteret 100 timers klinisk erfaring på 2-5 år.

Som autoriseret sexologisk rådgiver betyder det, at min sexologiske uddannelse og erfaring, lever op til de internationale standarder, som er vedtaget i NACS og at jeg har deltaget og forsat deltager i supervision.

Du kan læse mere om sexologisk rådgivning her.