Hvad er en autoriseret sexolog?

Sexologtitel

Når fagprofessionelle har en grundlæggende viden om seksualitet, køn og relationsstrukturer, er mange klar til at praktisere som sexolog. Sexolog er dog ikke en beskyttet fagtitel. Det betyder grundlæggende, at alle kan kalde sig sexolog, selvom man ingen uddannelse eller kompetence har til at rådgive personer som oplever udfordringer knyttet til seksualitet eller køn.

Fagprofessionelle som arbejder med sexologi, skal have en grundlæggende viden om køn, seksualitet og relationsstrukturer. På denne måde, vil alle grupper indenfor køn og seksualitet blive dækket. Som klient, søgende efter sexologisk rådgivning, kan jagten på sexterapi eller rådgivning være lidt af en jungle.

En sexolog med en autorisation, er din forsikring om, at den fagprofessionelle du sidder overfor har gennemgået en anderkendt uddannelse, indenfor køn og seksualitet.

Vælger man en anerkendt professionel uddannelse som sexolog, kan man efter endt uddannelse søge om at blive autoriseret sexolog. Det er NACS, Nordic Association of Clinical Sexology , der varetager autorisationen.

Autorisation som specialist i sexologisk rådgivning, betyder at et autorisationsudvalg har anerkendt og godkendt din uddannelse og dine klienterfaringer som sexolog.

Autorisationsordningen har til hensigt at sikre, at der er tale om en kvalificerede og evidensbaseret sexologisk rådgivning. At man er kvalificeret til at rådgive om seksualitet og køn. Det betyder, at man som autoriseret sexolog har > 300 timers undervisning, 75 timers supervision af godkendt supervisor, 400 timers gruppe/projektarbejde, 4000 siders litteraturlæsning samt dokumenteret 100 timers klinisk erfaring på 2-5 år. (jvf.NACS)

Som autoriseret specialist i sexologisk rådgiver betyder det, at min sexologiske uddannelse og erfaring, lever op til de internationale standarder, som er vedtaget i NACS og at jeg har deltaget i og forsat deltager i supervision.

Du kan læse mere om sexologisk rådgivning her.