Mere om sexologisk terapi

Parliv tilbyder sexologisk terapi og rådgivning til dig eller jer, som har seksuelle vanskeligheder. Seksuelle længsler, traumer, hemmelige lyster og seksuel funktion optager mange menneskers energi på måder som både kan bidrage til at fremme eller hæmme sundhed og velvære. Seksualitet er en naturlig del af alle menneskers tilværelse, uanset alder, civilstand, helbredsstilstand, etnicitet eller funktionalitet.

At opleve seksuelle vanskeligheder kan for nogen være et tabu. Imidlertidig kan seksuelle vanskeligheder være slidsomt for den enkelte og særligt i en relation. Årsagerne til seksuelle vanskeligheder kan være mangeartede og er sjældent entydige. Der kan være flere forskellige årsager, der har indflydelse både fysisk, psykisk, socialt og kulturelt.

Seksualitet er for de fleste mennesker noget meget privat. Ikke sjældent finder mange det svært og skamfuldt, at skulle bede om hjælp til eller fortælle om seksuelle vanskeligheder.

At tale åbent om seksualitet, kan derfor for mange være svært. Det kan opleves som et tabuiseret emne og nogen har måske aldrig rigtig lært at tale om egne seksualitet. De kan måske også opleve, at det er svært at tale med sin partner om det.

Sexologisk terapi og rådgivning er dynamisk, og man kan ikke på forhånd vide, hvor samtalen forløber sig hen. Dog vil en systematisk forsamtale, der berører alle aspekter af din livssituation, mindske risikoen for at overse noget.

Samtalen har til hensigt at undersøge, om der er biologiske og/eller psykologiske faktorer som er medårsag til den vanskelighed som man måtte opleve. Et psykologisk eller relationelt problem kan vise sig kropsligt, mens et biologisk problem ofte har en betydelig psykologisk og relationel overbygning.

Du behøver ikke være alene med et seksuelt problem.

Seksuelt problem

Alle kan opleve at have et seksuelt problem og det er individuelt, hvordan det opleves. At få lagt ord på, hvorvidt det aktuelle problem altid har været der eller er nyopstået, vil være en vigtig oplysning i udredningen. Ligesom ved andre sundhedsproblemer, kan der ved seksuelle udfordringer være både disponerende, udløsende, vedligeholdende og beskyttende faktorer, der hver for sig eller i kombination kan være årsag til problemet.

Disponerende faktorer kan være medfødt sygdom eller funktionsnedsættelse. Det kan være følger af fysiske traumer eller sygdomsbehandling. Der kan være belastende opvækstvilkår, seksuelle traumer, lavt selvværd, psykisk sygdom og manglende viden om sex og seksualitet som faktorer.

Udløsende faktorer er dem som fører til det aktuelle seksuelle problem. Det kan være vanskeligt at definere præcist, hvad der er den udløsende faktor. Gentagne ydmygelser fra en partner, infertilitet, graviditet, fødsel eller livsstilforhold kan betyde udløsende årsager, ligesom utroskab og konflikter i relationen. Ubehandlet kronisk sygdom, livskriser og stress kan ligeledes være en udløsende faktor.

Beskyttende og vedligeholdende faktorer, er forhold som fastholder eller forværrer det seksuelle problem. Det kan være præstationsangst, uløste relationelle konflikter, dårlig kommunikation, frygt for intimitet og sygdom. Beskyttende faktorer kan være gode mestringsevner og et stærkt parforhold og god kommunikation.

Der kan være stor forskel på, hvor stor en behandlingsmæssigt indsats der er behov for. Mange føler sig hjulpet godt af basal information. Det kan være parsamtaler og/eller individuel samtale. Individuel samtale bør dog undgås, hvis problemet har en tydelig sammenhæng med konflikter i parforholdet.

Er sexologisk terapi og rådgivning noget for mig/os?

Som autoriseret sexologisk rådgiver har jeg erfaring med og viden om anatomi og fysiologi, organfunktioner, samlivsproblemer, svangerskab, fødsel, efterfødsel og prævention. Jeg arbejder med behandling af funktionsproblemer, sygdomskomplikationer og ikke mindst relationelle vanskeligheder. Jeg kan støtte og rådgive dig eller jer, i forbindelse med seksuelle og kønslige identitetsspørgsmål, seksuelle traumer, overgreb samt adfærdsmønstre, der er problematiske for dig og dine omgivelser.

At arbejde med seksuel overgreb er en tillidssag og kan ind imellem betyde et længerevarende forløb. Seksuelle overgreb eller følelsen af, at egne grænser er overskredet kan have stor betydning for, hvordan man oplever sin egen krop, sin seksualitet og seksuel samvær.

At yde behandling til dig eller jer med seksuelle udfordringer eller vanskeligheder, er en vigtig opgave og derfor er valg af sexolog en tillidssag. Affektfokuseret sexologisk terapi eller rådgivning er en psykoterapeutisk samtale, hvor det handler om dig eller jer som par, jeres fælles sprog og de udfordringer du/I måtte opleve.

Jeg arbejder under etiske retningslinjer fra NACS, Nordic Association for Clinical Sexology og jeg har tavshedspligt. (Læs mere her om NACS og DACS og DSS.)

Er du eller I, i tvivl om det er et sexologisk problem og om jeg kan hjælpe jer, er du/I altid velkommen til at kontakte mig for spørgsmål.

Nedestående kan være eksempler på behandling af seksuelle problemer.

 • Seksuel overgreb
 • Smerter ved samleje
 • Forskellighed i seksuelle ønsker og behov
 • Åben eller lukket seksuelt forhold
 • Kronisk sygdom og bivirkninger af behandling
 • Seksuelle problemer i forhold til oplevelsen af lyst
 • Afhængighed, herunder pornografi, dating og sex
 • Kønsidentitet
 • Rejsningsproblemer
 • Orgasmeproblemer
 • Seksuelle problemer ved diabets, kronisk hjertesvigt, lungesygdom, inflammatorisk tarmsygdom og neurologiske lidelse og anden behandling
 • Psykiske problemer, som stress og depression
 • Problemer i parforholdet

LGBTQIA+

LGBTQIA+ initialerne består af et spektum af paraplybetegnelsen for seksualitet og kønsidentitet, hvor A står for aseksualitet og + rummer personer, som identificerer sig indenfor en anden gruppering.

Som lgbtqia+ er du mere end velkommen hos Parliv. Jeg anvender pronomen “hun og hendes” om mig selv.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er flag.jpg
LGBTQIA+

Mange af de udfordringer man som LGBTQIA+ kan opleve, er ofte de samme som mange andre mennesker også oplever i deres parforhold eller liv. Dog oplever mange, at minoritetsstress, social distancering, sorg, angst og depression er hovedårsagen til at søge terapeutisk hjælp.

Nogen af de vanskeligheder og problemer som LGBTQUIA+ person erfarer, er ofte relateret til minoritetsstatus. Skyldfølelser omkring homoseksualitet, oplevelsen af at være anderledes, social diskriminering, stigmatisering og internaliserede antihomoseksuelle holdninger leder til selvforagt og negativ selvværd. Andre problemer kan være relationsproblemer, familiekonflikter, lystproblemer og seksuelle problemer.

Hos Parliv kan målsætningen med terapi eller rådgivning være, at bistå og hjælpe dig til at blive fri som muligt fra indre og ydre konflikter som påvirker dine evner og muligheder for at leve et tilfredsstillende liv.

Seksuelle overgreb og senfølger

Seksuelle senfølger.